Ludzkie życie

Ratując ludzkie życie i zdrowie 
Ratowanie życia i pomoc jest obowiązkiem każdego człowieka, nawet tak „niewielkiego człowieka” jakim są uczniowie Szkoły Podstawowej w Budziwojowie. W związku z tym przynajmniej raz na trzy miesiące w szkole odbywają się warsztaty i ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Wysiłek uczniów i nauczycieli wspierają zaprzyjaźnieni ze szkołą ratownicy medyczni, pani Joanna Gancarz i pan Ireneusz Sromek pracujący w Pogotowiu Ratunkowym w Chojnowie. 


Tym razem spotkanie odbyło się 21.11.2016 r. a goszczący u nas ratownicy prowadzili warsztaty i ćwiczenia utrwalające i kształcące umiejętność wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ran i złamań, oraz postępowania i oceny sytuacji po wypadku. W tym celu wykorzystywane były pomoce techniczne w postaci manekinów i materiałów medycznych.
Każdy z uczniów obowiązkowo ćwiczył powiadamianie i wzywanie na pomoc odpowiednich służb ratunkowych; policji, straży pożarnej czy pogotowia, a także udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków, by w razie potrzeby móc ratować ludzkie życie i zdrowie.