Sprzątanie świata

 

„Sprzątanie Świata - Polska 2012”

 

 

     Dnia 25.09.2012 r. w Szkole Podstawowej w Budziwojowie odbyło się „Sprzątanie świata ”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem  

„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ”

      Organizatorem sprzątania  na terenie naszej szkoły był pan Adam Bielecki, natomiast materiałów w postaci worków na śmieci i rękawic zostały dostarczone przez Urząd Gminy.

    Dbałość o czystość naszego środowiska naturalnego, zrozumienie konieczności ochrony środowiska, wyrobienie nawyku odpowiedzialności   za środowisko, to cel do którego dążą wszyscy dbający o środowisko naturalne.

 

            Piątkowa  akcja rozpoczęła się krótkim omówieniem  podstawowych zasad ekologicznego myślenia i życia. Uczniowie zostali zapoznani z hasłem tegorocznej akcji i zagrożeniami jakie niosą za sobą dzikie wysypiska śmieci. Próżnej przeszli do dyskusji, bez problemy dzielili się między sobą wiedzą na temat segregacji odpadów  i reagowania na dzikie wysypiska w lasach i na polach, czyli wszystkiego tego co każdy z nas może zrobić by chronić przyrodę.

            Następnie ochoczo klasy ruszyły do sprzątania wyznaczonych przez organizatora terenów. Najmłodsi sprzątali okolice szkoły i osiedla, starsi zajęli się sprzątaniem boiska i okolic przystanku autobusowego. Zebrano 14 dużych worków przeróżnych śmieci. Najwięcej odpadków zebrano w okolicy  przystanku i drogi do szkoły, co niestety źle świadczy o tych z nas, którzy korzystają z tych miejsc.

Sprzątanie zakończyło się ogniskiem szkolnym.

Mamy nadzieje , że w przyszłym roku  śmieci będzie jeszcze mniej. 

 

1

2