Sprzątanie świata

 

„Sprzątanie Świata - Polska 2012”

 

 

     Dnia 25.09.2012 r. w Szkole Podstawowej w Budziwojowie odbyło się „Sprzątanie świata ”. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem  

„KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ”

      Organizatorem sprzątania  na terenie naszej szkoły był pan Adam Bielecki, natomiast materiałów w postaci worków na śmieci i rękawic zostały dostarczone przez Urząd Gminy.

    Dbałość o czystość naszego środowiska naturalnego, zrozumienie konieczności ochrony środowiska, wyrobienie nawyku odpowiedzialności   za środowisko, to cel do którego dążą wszyscy dbający o środowisko naturalne.

Czytaj więcej: Sprzątanie świata

Monografia szkoły

MONOGRAFIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W BUDZIWOJOWIE

LATA 1959-2005

 

Budziwojów to wieś leżąca w gminie Chojnów, powiecie legnickim, województwie dolnośląskim.

Gmina Chojnów położona jest w południowo-zachodniej części Niziny Śląsko-Łóżyckiej w dolinie rzeki Czarnej Wody oraz na terenie dolnego biegu rzeki Skory. Gmina Chojnów zajmuje powierzchnię 231 km kwadratowych i jest jedną z największych gmin w regionie.

Czytaj więcej: Monografia szkoły

Historia Budziwojowa

BUDZIWOJÓW


    Pierwsze zapiski o Budziwojowie pochodzą z roku 1666. W 1739r. właścicielem był Hans von Leswitz. Właściciele folwarku zmieniali się aż do roku 1802, kiedy dobra przeszły w ręce rodziny Tajchmanów i  tak pozostało do końca XIXw. We wsi znajdował się pański dwór z folwarkiem, karczma, kowal, młyn wodny. Żyło wtedy około 225 mieszkańców wyznania ewangelickiego. 26 maja 1813roku Budziwojów wkroczył na arenę historii. Na polach obok naszej wsi doszło do krwawej potyczki .W 1818 roku wzniesiono na wzgórzu pomnik zwycięstwa oraz dom inwalidy wojennego. Dla rodziny von Hederich przebudowano elementy wcześniejszej rezydencji. Założono wielki naturalistyczny park.

Czytaj więcej: Historia Budziwojowa

O patronie

Jan Brzechwa, patron naszej szkoły


jan brzechwa           Brzechwa Jan, właśc. J. Lesman, ur.15 VIII 1900 w Żmerynce na Ukrainie, zm. 2 VII 1966 w Warszawie. Poeta, satyryk, tłumacz, publicysta. Ukończył prawo na UW, z zawodu adwokat, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego. Debiutował 1920 jako satyryk, pierwszy tom wierszy dla dzieci wydał 1937r. W 1955 otrzymał nagrodę m.st. Warszawy za całokształt twórczości, w 1956r - nagrodę Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży, w 1965 - nagrodę Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za całokształt twórczości. W 1981 nakładem wyd. PIW opublikowano Wiersze wybrane B., w oprac. I ze wstępem R. Matuszewskiego. Poeta jest twórcą znakomitych wierszy dla dzieci, przede wszystkim utrzymanych w stylu satyryczno - żartobliwym, ale także poetyckich opowieści baśniowych. Odświeżył i przekształcił tradycyjne formy utworów dla dzieci - bajkę zwierzęcą i powiastkę, wprowadzając do nich elementy satyry i groteski, urozmaicając je grą słów, opartą na zaskakującym skojarzeniu, paradoksie i nonsensie.

Swoisty styl twórczości B., podobnie jak równocześnie z nim debiutującego w tej dziedzinie - Tuwima J., zasługuje na miano "szkoły", która wydała licznych naśladowców. Rodowód tej szkoły wiedzie od satyry, przeciwstawiając się panującemu w latach 30 - tych nurtowi opartemu na folklorze i poetyckim stylizacjom o charakterze śpiewnym i lirycznym. Brzechwa niejednokrotnie wypowiadał się na temat twórczości dla dzieci. Nie licząc utworów drobnych, wydawanych osobno, lub pozycji o charakterze użytkowym (m.in. Uczmy się chodzić, 1951; Wyssane z palca, 1958), sztuk scenicznych przeznaczonych dla szkół i świetlic (m.in. Teatr Pietruszki. Widowiska kukiełkowe, 1953: Wagary, 1953) oraz mniej istotnych w dorobku pisarza wierszowanych adaptacji tradycyjnych wątków ludowych (Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Kot w butach) - poeta wydał: Tańcowała igła z nitką, I wyd. 1937. Pierwszy zbiór satyrycznych wierszy Brzechwa dla dzieci, zawierający m.in. najbardziej popularne pozycje: Na straganie, Pomidor, Stonoga, Kłótnia rzek.

Czytaj więcej: O patronie