BUDZIWOJÓW


    Pierwsze zapiski o Budziwojowie pochodzą z roku 1666. W 1739r. właścicielem był Hans von Leswitz. Właściciele folwarku zmieniali się aż do roku 1802, kiedy dobra przeszły w ręce rodziny Tajchmanów i  tak pozostało do końca XIXw. We wsi znajdował się pański dwór z folwarkiem, karczma, kowal, młyn wodny. Żyło wtedy około 225 mieszkańców wyznania ewangelickiego. 26 maja 1813roku Budziwojów wkroczył na arenę historii. Na polach obok naszej wsi doszło do krwawej potyczki .W 1818 roku wzniesiono na wzgórzu pomnik zwycięstwa oraz dom inwalidy wojennego. Dla rodziny von Hederich przebudowano elementy wcześniejszej rezydencji. Założono wielki naturalistyczny park.

 

    W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia dwór służył jako mieszkania i biura dla Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a obecnie jest w posiadaniu  prywatnego właściciela.

    W chwili obecnej Budziwojów  liczy około 360 mieszkańców. Większość z nich to rodziny zamieszkujące bloki wybudowane na początku lat  osiemdziesiątych XX wieku, a około 100 osób, to mieszkańcy wsi.

    We wsi znajduje się szkoła podstawowa, sklep spożywczy, spółdzielnia mieszkaniowa oraz kościół w budowie, który już funkcjonuje.